VIII sesja 1 czerwca 2011 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek VIII sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 1 czerwca 2011 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2010 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za 2010 rok.
 8. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu Słubickiego w 2010 r.
 9. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na 2011 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji internatu w Zespole Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2011-2026.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli oceny funkcjonowania Placówki Wielofunkcyjnej "Nasza Chata" w Cybince.
 17. Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Słubicach za 2010 rok.
 18. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie sesji.

Udostępnij