II sesja 29 grudnia 2010 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek II sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 29 grudnia 2010 roku o godz. 1200

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Powiatu Słubickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu osobowego DoraĹşnej Komisji Rady Powiatu Słubickiego ds. Ochrony Zdrowia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2011 - 2026.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Słubickiego.
 15. Podjęcie uchwał:
  a)o zmianie uchwały Nr XLIX/265/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na 2010 rok,
  b)o zmianie uchwały Nr XLIX/266/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Słubickim na 2010 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2011 roku.
 17. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie sesji.

Udostępnij