XLVIII sesja 27 lutego 2018 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek XLVIII sesji 
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 27 lutego 2018 roku o godz. 13:30

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Informacja o stanie mienia Powiatu Słubickiego w 2017 r.
 6. Informacja o funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach za 2017 rok, w tym sprawozdanie z efektów pracy zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słubickiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 -2026.
 16. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji.

Udostępnij