Samodzielne stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko
służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Kamila Ulińska

Starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu

105
(95) 759 20 22

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi Zarządu Powiatu należy:

 1. prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
 2. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Zarządu,
 3. protokołowanie obrad Zarządu,
 4. prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
 5. przekazywanie odpisów uchwał Zarządu do realizacji zainteresowanym komórkom organizacyjnym i kierownikom jednostek,
 6. przedkładanie uchwał Zarządu organom nadzoru,
 7. przekazywanie uchwał Zarządu do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,
 8. sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 9. prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych Starosty oraz przekazywanie ich odpisów do realizacji zainteresowanym komórkom organizacyjnym i kierownikom jednostek,
 10. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez powiat obowiązków wspólnika NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.,
 11. koordynowanie spraw dotyczących załatwiania skarg i wniosków, prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz opracowywanie analiz w tym zakresie.

Share