There is no translation available.

Powiat Słubicki, Starostwo Powiatowe w Słubicach, zrealizował projekt pn. "Poznajmy się - II Transgraniczny piknik wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych". Partnerem projektu było stowarzyszenie Slubfurt e.V.  Celem projektu było zintegrowanie przedstawicieli III sektora poprzez udział w transgranicznym pikniku, który odbył się w dniu 15 czerwca 2013 r. w miejscowości Górzyca w Powiecie Słubickim.

Podczas pikniku przedstawiciele III sektora wzięli udział w tematycznej dyskusji pn. "Jak lokalnie budować dobro wspólne" oraz zorganizowali szereg przedsięwzięć, w  których udział wzięli również mieszkańcy Powiatu Słubickiego. W ramach projektu odbyły się jesienią 2013 r. spotkania z przedstawicielami III sektora, którzy wzięli udział w pikniku w celu wypracowania koncepcji na projekt na lata kolejne.

Wysokość wsparcia z EFRR: 7949,20 euro

Wkład własny powiatu:  2649,75 euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1059,90 euro

Share