There is no translation available.

Powiat Słubicki, Starostwo Powiatowe w Słubicach, zrealizowało projekt pn. "Transgraniczny piknik wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych". Partnerem projektu było stowarzyszenie SchlaubemĂźndung Odertal e.V.

Celem projektu było zintegrowanie przedstawicieli III sektora poprzez udział w transgranicznym pikniku, który odbył się w dniu 1 września 2012 r. w miejscowości Sądów.

Podczas pikniku przedstawiciele III sektora  dokonali prezentacji swoich stowarzyszeń oraz uczestniczyli w wieli atrakcjach przygotowanych przez organizatora, które miały na celu zapoznanie się oraz integrację III sektora z pogranicza polsko - niemieckiego.

Wysokość wsparcia z EFRR: 8 964,99 euro

Wkład własny powiatu: 1 582,06 euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 

1 054,71 euro

Share