There is no translation available.

Celem projektu było utworzenie wspólnej, sepcjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego w celu poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Słubickiego, a także mieszkańców powiatów  z Niemiec położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta na prawach powiatu Frankfurt nad Odrą, tj. Powiatu Odra-Szprewa i Powiatu Marchijsko-Odrzańskiego.  W ramach projektu grupa strażaków z Powiatu Słubickiego oraz z powiatów partnerskich z Niemiec wzieła udział w szkoleniach specjalistycznych, w ramach których strażacy zapoznali się ze sprzętem oraz procedurami i technikami ratowniczymi, które wykorzystywane są w ratownictwie wysokościowym. Poprzez udział w szkoleniach  strażacy nabyli umiejętności i uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności ratowniczych na wysokościach.

Projekt był realizowany od stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.  Zwieńczeniem obu kursów  był pokaz nabytych umiejętności w zakresie ratownictwa wysokościowego, który odbył się w Słubicach.

Całkowita wartość projektu: 15 569,00 euro

Wysokość wsparcia z EFRR: 13 233, 65 euro

Wkład własny powiatu: 2 335,35 euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1556, 90 euro

Share