There is no translation available.

Całkowita wartość projektu:  1 542 600 zł

Dofinansowanie w ramach programu: 771 300 zł

Wkład własny Powiatu Słubickiego: 385 650 zł

Wkład Gminy Słubice: 385 650 zł

Obecnie istniejąca droga nr 1253F nie spełnia standardów ruchu drogowego i uniemożliwia dobrą komunikacje z siecią dróg w powiecie, gminie i drogą wojewódzką nr 137. Fatalny stan drogi jest m.in skutkiem nadmiernej eksploatacji ruchu pojazdów przewożących towary ze stacji towarowej PKP w Kunowicach oraz przewożenia ciężkich materiałów budowlanych w wyniku prowadzonych prac modernizacyjnych szlaku kolejowego Warszawa - granica Państwa.

Remont drogi w zdecydowany sposób poprawi komfort, bezpieczeństwo oraz czas dojazdu służb odpowiedzialnych za likwidację i usuwania skutków zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.

Z remontowanej drogi będzie korzystało około 550 mieszkańców miejscowości Kunowice oraz turyści i klienci podmiotów gospodarczych.

Share