There is no translation available.

Całkowita wartość projektu:  2 600 000 PLN

Dofinansowanie w ramach programu: 1 300 000 PLN

Wkład własny Powiatu Słubickiego: 650 000 PLN

Wkład Gminy Słubice: 650 000 PLN

Decyzja o realizacji inwestycji jest wynikiem współpracy Powiatu Słubickiego i Gminy Słubice przy uwzględnieniu opinii i potrzeb mieszkańców miejscowości Nowy Lubusz oraz innych podmiotów. Obecnie istniejąca droga nr 1299F nie spełnia standardów ruchu drogowego i uniemożliwia dobrą komunikacje z istniejącą siecią dróg. Droga powiatowa nr 1299F będąca przedmiotem projektu stanowi z jednej strony drogę dojazdową do drogi krajowej nr 31 relacji Słubice-Kostrzyn n/Odrą-Szczecin a z drugiej strony stanowi jako jedyny w gminie Słubice dojazd do dużego odcinka wałów przeciwpowodziowych przy rzece Odrze. Stanowi ona również dojazd do ciągu ścieżek rowerowych przebiegających po wale przeciwpowodziowym, co wpływa pośrednio na rozwój turystyki.

Share