There is no translation available.

Beneficjent: Powiat Słubicki

Całkowita wartość projektu: 2,56 mln zł

Kwota dofinansowania ze środków LRPO: 2,18 mln zł

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości i dostępności do publicznych usług medycznych poprzez modernizację 
i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach, natomiast jednym z celów szczegółowych jest wzrost atrakcyjności placówki jako miejsca hospitalizacji mieszkańców regionu.

Zakres rzeczowy: modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego oraz pomieszczeń sutereny pod potrzeby działu rehabilitacji medycznej (fizykoterapii) polegającej na remoncie i przebudowie pomieszczeń poprzez wykonanie robót ogólnobudowlanych, a także zakup urządzeń medycznych, w tym m.in. aparatu stacjonarnego RTG, aparatu zębowego z wywoływarką 
i aparatu USG.

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia została podpisana w dniu 28 maja 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 20.08.2009.

Projekt obejmuje:

1) prace dostosowawcze w Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym, w ramach których wykonano następujące rodzaje prac: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, wykonanie izolacji, posadzek oraz okładzin ścian, a także wymianę stolarki okienno-drzwiowej oraz roboty tynkarskie i malarskie;

2) prac dostosowawcze w Dziale Rehabilitacji, w ramach których wykonano następujące rodzaje prac: wykonanie hydroizolacji (izolacja ścian zewnętrznych, izolacja ścian wewnętrznych, izolacja posadzki, ścianki działowe, sufit), montaż instalacji sanitarnych (instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod- kan., instalacja wentylacji - mechanicznej) oraz instalacji elektrycznej;

3) zakup następującego sprzętu medycznego oraz wyposażenia: zestawu RTG, aparatu RTG trzyłóżkowego, automatycznej ciemni RTG, aparatu RTG stomatologicznego do zdjęć zębowych, wywoływarki stomatologicznej, aparatu USG (4D, kolor doppler, 4 głowice), negatoskopu 4-klatkowego, systemu kontroli jakości, lasera ze skanerem z automatycznym pomiarem odległości i wielkości pola zabiegowego, aparatu do terapii zimnem CO2 w wersji przenośnej z kompletem dysz (2 szt.) oraz elektronicznym wskaĹşnikiem temperatury pracy (2 szt.), przenośnej diatermii krótkofalowej, wózka do diatermii, ramienia do aplikatora okrągłego, kabla do diatermii, aplikatora okrągłego o śr. 14 cm do diatermii, kuchni parafinowej, urządzenia do ćwiczeń w podwyższeniu, stołu rehabilitacyjnego 2-częściowego z elektryczną zmianą wysokości leżyska, fotela do ćwiczeń oporowych dolnych, przyrządu do ćwiczeń samowspomaganych z oporem stawów skokowych, tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem, stołu rehabilitacyjnego z elektryczną regulacją wysokości, toru do nauki chodzenia z przeszkodami, schodów rehabilitacyjnych, rotora wolnostojącego do ćwiczeń kończyn dolnych, rotora do ćwiczeń oporowych kończyn górnych, rotora do ćwiczeń oporowych barku, parawanu, parawanów podwójnych, dwukanałowego stymulatora z 11 rodzajami prądów, zespolonego rotora kończyn dolnych i górnych, urządzenia do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych z wykorzystaniem oporu, jednogłowicowego aparatu do terapii ultradĹşwiękowej z jedną głowicą dwuczęstotliwościową, monitora płodu ciąży pojedynczej oraz monitora płodu ciąży bliĹşniaczej.

4) działania promocyjne polegające na:

  1.  zamieszczeniu ogłoszeń w prasie o realizowanym projekcie,
  2.  wykonaniu i zamontowaniu tablic informacyjnych w budynku szpitala, a następnie po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu tablic pamiątkowych,
  3.  wykonaniu i przyklejeniu na zakupiony sprzęt nalepek informujących o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej,
  4.  sporządzeniu i umieszczeniu na stronie internetowej Powiatu Słubickiego informacji o realizacji projektu.

Share