There is no translation available.

Szanowni mieszkańcy!

W związku z opracowywaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego na lata 2023-2030, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym. Mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy powiatu. Strategia będzie wyznaczała przyszłe kierunki rozwoju powiatu, a także priorytety w zakresie działalności władz samorządowych. Dlatego bardzo ważne jest, aby Strategia odpowiadała rzeczywistym potrzebom i preferencjom mieszkańców.

Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie działania w celu poprawy atrakcyjności powiatu oraz jakości życia na jego terenie. Zależy nam na Państwa opinii, ponieważ dzięki niej będzie możliwe opracowanie dokumentu, który będzie obiektywnie diagnozował sytuację społeczno-gospodarczą powiatu oraz w lepszym stopniu odpowiadał na potrzeby mieszkańców.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a pobrać ją można stąd:

https://powiatslubicki.pl/informacje-i-oswiadczenia-2

Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

Wypełnioną ankietę (w formie papierowej) można wrzucać do skrzynki, wystawionej w holu starostwa (są tu też gotowe druki do wypełnienia), przesłać pocztą lub wysłać w formie elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Share