There is no translation available.

- Każda władza zbudowana na kłamstwie nie ma racji bytu - mówił dziś, w przededniu Dnia Sybiraka i 83. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę starosta Leszek Bajon. - Można odrestaurować miasta, domy czy Zamek Królewski. Jednak do dziś nie udało się w pełni odbudować elit, jakie poniosły najwyższą cenę podczas tamtych tragicznych lat - dodał starosta. Towarzyszyli mu: przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza i jego zastępca Ryszard Chustecki.

W zorganizowanej przez słubickie Koło Związku Sybiraków uroczystości wzięli udział samorządowcy, uczniowie, przedstawiciele służb mundurowych, kombatantów oraz stowarzyszeń - prócz sybiraków nie zabrakło m.in. członków słubickiego oddziału Związku Dzieci Wojny. Wszyscy złożyli kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Zesłanych na Sybir i Walczących o Wolną, Niepodległą Polskę.

Szczególne uznanie należy się przedszkolakom, które, mimo chłodu, pięknie zaśpiewały hymn i dzielnie wytrwały podczas całej uroczystości.

Dziękujemy za zaproszenie.

Więcej zdjęć z uroczystości znajdziecie na naszym profilu na Facebooku.

Share