There is no translation available.

Omówienie przygotowania gmin i powiatowych służb do nadchodzącej zimy - to główny temat posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się dziś pod przewodnictwem starosty Leszka Bajona.

Obecni byli przedstawiciele gmin powiatu, funkcjonariusze policji i straży pożarnej oraz szefowie powiatowych jednostek.

Rozmawiano o zapewnieniu przejezdności dróg powiatowych i gminnych w razie intensywnych opadów śniegu oraz o bezpieczeństwie wielkopowierzchniowych obiektów o płaskim dachu. Była też mowa o zapobieganiu odmrożeniom u dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią. Omówiono również działania prewencyjne i informacyjne, dotyczące zagrożeń wynikających z rozpoczęcia okresu grzewczego.

Szczególny akcent położono na zagadnienia związane z udzielaniem pomocy osobom starszym, samotnym i chorym. Omówiono też prowadzenie działań prewencyjnych w stosunku do osób bezdomnych, z zapewnieniem im schronienia na czele.

Przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej ze wszystkich gmin powiatu potwierdzili, że są w stałym kontakcie z policją, strażą pożarną i sołtysami, w celu wymiany informacji dotyczących osób bezdomnych oraz potrzebujących pomocy. Ponadto omówiono przygotowanie do akcji lodołamania na Odrze, by podczas zimy zapobiec powodzi.

 

 

 

 

 

Share