There is no translation available.

Aż trzy akty nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył dziś starosta Leszek Bajon.

Otrzymali je: Marta Emilia Maliczak-Pietrow, nauczycielka matematyki i przedmiotów ekonomicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach oraz dwoje nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: Katarzyna Kacprzak (nauczanie początkowe) i Paweł Zbigniew Rybarczyk (wychowania fizyczne).

- Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży - takimi słowami rozpoczęli swoją przysięgę nowo mianowani nauczyciele.

Gratulujemy, życząc jednocześnie wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym nowym roku szkolnym!

Share