There is no translation available.

Pełna treść uchwały i załączniki poniżej:

pdfUchwala-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-na-terenie-powiatu-slubickiego-w-2019-roku.pdf217.59 KB

pdfZalacznik-nr-1-do-ogloszenia-o-konkursie---wzor-karty-oceny-zadania.pdf58.3 KB

pdfZalacznik-nr-2-do-ogloszenia-o-konkursie---wzor-oferty-na-realizacje-zadania.pdf298.31 KB

pdfZalacznik-nr-3-do-ogloszenia-o-konkursie---ramowy-wzor-umowy-na-realizacje-zadania.pdf289.2 KB

pdfZalacznik-nr-4-do-ogloszenia-o-konkursie--wzor-sprawozdania-z-realizacji.pdf317.26 KB

Share