There is no translation available.

Warto podkreślić, że to największy w Polsce kongres poświęcony funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast, gmin czy powiatów. Uczestniczą w nim osoby związane zarówno z administracją rządową, jak i samorządową. Nie brak znanych ekspertów z branż takich jak: transport, budownictwo, bezpieczeństwo, energetyka, zarządzanie danymi czy usług publicznych (jednym z nich był Jarosław Flakowski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze).

 - Każdy samorządowiec zdaje sobie sprawę, jak wielki wpływ na kształt życia codziennego naszych mieszkańców ma technologia, zaś cyfryzacja administracji publicznej i urzędów pomaga zmniejszać koszty, poprawiać jakość usług oraz zwiększać dostępność informacji - zauważa starosta.

Udostępnij