Jutro, 27 stycznia, obchodzimy Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto zostało wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 16 grudnia 2010 roku. Dlatego z tej okazji

chcielibyśmy przekazać wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, a także innym osobom związanym z rynkiem pracy, najserdeczniejsze życzenia. Wsparcie udzielone każdemu bezrobotnemu przyczynia się do poprawy życia wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Za to serdecznie Wam dziękujemy i życzymy zadowolenia i satysfakcji z pracy zawodowej, sukcesów oraz podejmowania cennych inicjatyw. Życzymy, aby wykonywana praca dawała wiele satysfakcji i radości, była źródłem uznania społecznego, jak również uznania partnerów uczestniczących w rynku pracy.

Starosta Marcin Jabłoński

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza

Udostępnij