Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Sfery Społecznej z działalności za ubiegły rok - między innymi takie dokumenty przedstawiono podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu. 


Jednak niewątpliwie najważniejszym jej punktem było uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 – 2026 oraz tegorocznego budżetu powiatu.
Jak więc będą wyglądały finanse powiatu w najbliższych kilkunastu miesiącach? Otóż łączne dochody wynosić będą 55.113.797,00 zł, natomiast wydatki mają zmieścić się w łącznej kwocie 54.780,521,00 zł. Szczegóły dotyczące tegorocznego budżetu znajdziecie w podjętej w jego sprawie uchwale, którą zamieściliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej:

Więcej zdjęć z wczorajszej sesji znajdziecie na naszym profilu na Facebook'u.

Udostępnij