Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej, zaprasza na spotkanie informacyjne dla

organizacji pozarządowych, które odbędzie się 23 stycznia 2018 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w Słubicach.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości wsparcia działań realizowanych przez NGO zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych. Omówione zostaną nabory wniosków unijnych planowane w 2018 r., warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne dofinansowanie. Przedstawiony zostanie także harmonogram otwartych konkursów ofert planowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w 2018 r., omówiony zostanie także wzór oferty na realizację zadania publicznego.

Spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2018 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w Słubicach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach, ul. Józefa Piłsudskiego (sala konferencyjna). Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza poniżej.

Na zgłoszenia czekamy do 22 stycznia 2018 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerami telefonów: 95 7390 380, 95 7390 386, 95 7390 377, 95 7390 376. Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: rpo.lubuskie.pl/-/spotkanie-informacyjne-dla-organizacji-pozarzadowych-w-slubicach O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Udostępnij