- Liczę, że rok 2018 będzie kolejnym rokiem naszej współpracy oraz przyjaźni, którą można śmiało stawiać za wzór innym, leżącym po obu stronach Odry samorządom - pisał starosta Marcin Jabłoński w swoim liście do

swojego odpowiednika zza Odry, starosty powiatu Odra - Szprewa Rolfa Lindemanna. To z okazji spotkania noworocznego, które strona niemiecka zorganizowała wczoraj w Bad Saarow. Jednym z ważniejszych punktów był m.in. koncert orkiestry policyjnej. Starostę reprezentowała członek zarządu powiatu Danuta Sawicka. Dziękujemy za zaproszenie!

Udostępnij