W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Cyfryzacji pracami technicznymi dotyczącymi uruchomionej 13 listopada br. nowej Centralnej Bazy Pojazdów (CEPiK 2.0) informujemy, że nadal występują utrudnienia w obsłudze petentów

Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Słubicach. W związku z powyższym czas obsługi petenta może wydłużyć się nawet o 1/3.
Za powstałe z wyżej opisanego powodu utrudnienia (niezależne od Starostwa Powiatowego w Słubicach), przepraszamy.

Udostępnij