Wyboru jednogłośnie dokonali delegaci dzisiejszego V Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słubicach. A oto pełen skład prezydium:

Prezes – Leszek Bajon

Wiceprezesi – Robert Stolarski oraz Michał Borowy

Sekretarz – Dawid Wieczorek

Skarbnik – Ryszard Rybowiak

Członkowie prezydium: Sławomir Dudzis, Marek Kołodziejczyk, Stanisław Kozłowski, Jarosław Brudzisz oraz Jarosław Klimczak.


Przedstawicielami do zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP zostali: Jarosław Brudzisz oraz Dawid Wieczorek.

Wszystkim druhom serdecznie gratulujemy!

Udostępnij