Oferty można składać do 1 marca. Pełna treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest tutaj:

www.bip.lubuskie.pl/683/2548/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_wsparcie_w_2018_roku_realizacji_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_ramach_dzialania_na_rzecz_seniorow_w_wojewodztwie_lubuskim_wynikajacego_z__E2_80_9EWojewodzkiego_Programu_na_rzecz_Osob_Starszych_E2_80_9D__E2_80_93_Lubuskie_Inicjatywy_Senioralne/

Udostępnij