- Spotykamy się co tydzień, w każdy wtorek. Rozmawiamy o różnych ważnych sprawach, wśród których najistotniejsze są tematy związane z pomocą osobom uzależnionym oraz współuzależnionym od alkoholu - mówi nam prezes rzepińskiego

Klubu Abstynenta "Droga" Romualda Frydrych.
Podczas ostatniego, wczorajszego spotkania członkom klubu towarzyszyła członek zarządu powiatu Danuta Sawicka, która od dawna wspiera "Drogę" w swojej działalności. 
- Dla wielu spotkania w klubie są ostatnią deską ratunku, by wyrwać się z nałogu - uważa D. Sawicka, która w Radzie Powiatu pełni także funkcję przewodniczącej Komisji Sfery Społecznej.
- Promocja wszelkich możliwych form rozpowszechniania i promowania trzeźwego stylu życia, a także zwiększania świadomości o skutkach nadużywania alkoholu, jest bezcenna - podkreśla pani Danuta.

A nam szczególnie miło, że w przerwach między rozmowami członkowie klubu sięgają po "Wiadomości Powiatowe".
- Czytamy każdy numer, co miesiąc! Można tam znaleźć ciekawe wiadomości z całego naszego powiatu. I dobrze, że zwiększyliście liczbę stron - chwaliła nas pani prezes.
Cóż, pozostaje nam tylko podziękować. I zapewnić, że się staramy i starać będziemy.

Udostępnij