100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2016.

druk_nr_11_-_proj_uchw_w_spr_absolutorium_dla_zarzadu_za_rok_2016.pdf

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 roku

druk_nr_10_-_proj_uchw_w_spr_zatw_sprawozd_finans.pdf

Wniosek Komisji Rewizyjej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok

druk_nr_9_-_wniosek_komisji_rew_w_sprawie_absolutorium.pdf

Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2016

druk_nr_8_-_opinia_komisji_rew_o_wykonaniu_budzetu.pdf

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Słubickiego za 2016 rok.

druk_nr_7_-_opinia_rio_o_sprawozdaniu.pdf

Sprawozdanie finansowego Powiatu Słubickiego za 2016 rok.

druk_nr_6_-_sprawozdanie_finansowe_za_2016_rok.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Słubickiego.

druk_nr_5_-_sprawozd_roczne_z_wyk_budz_wraz_z_info_o_stanie_mienia.pdf

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok.

druk_nr_4_-_proj_uchw_w_spr_zmiany_uchw_budzet.pdf

Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słubickiego w 2017 roku.

druk_nr_3_-_proj_uchw_w_spr_ust_godzin_pracy_aptek.pdf

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

druk_nr_2_-_sprawozd_z_dzialaln_zarzadu.pdf

Projekt protokołu z XL sesji Rady Powiatu Słubickiego.

druk_nr_1_-_prot_40.pdf


Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
2807286