100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Porządek XLI sesji
Rady Powiatu Słubickiego
   w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 13
00

 

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Słubickiego.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Słubickiego w 2017 roku.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok.

7.    Absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za 2016 rok:

7.1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Słubickiego.

7.2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego za 2016 rok.

7.3. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Słubickiego za 2016 rok.

7.4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Słubickiego opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2016 oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.

7.5. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słubickiego za 2016 rok.

7.6. Przedstawienie projektów uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 roku i w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2016.

7.7. Przedstawienie opinii Zarządu Powiatu i komisji Rady Powiatu Słubickiego o projektach ww. uchwał.

7.8. Dyskusja.

7.9. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 roku.

7.10. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2016.

8.  Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

9.  Zamknięcie sesji.

autor: Aleksandra Waniorek-Domańska
data wstawienia: 14.06.2017 13:37
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 14.06.2017 13:40

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3256164