100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Podjęcie uchwały w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie, dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty samorządności.

druk_nr_14_-_proj_uchw_w_spr_poparcia_apelu.pdf

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026.

druk_nr_13_-_proj_uchw_zmien_wpf.pdf

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok.

druk_nr_12_-_proj_uchw_w_spr_zmiany_budzetu_na_2017_rok.pdf

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 wrześn

druk_nr_11_-_proj_uchw_zmien_uchw_w_spr_dost_sieci_szkol.pdf

Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim.

druk_nr_10_-_proj_uchw_w_spr_wlacz_mos_do_zser.pdf

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udostępnieniu dla mieszkańców Powiatu Słubickiego miejsc całodobowych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie.

druk_nr_9_-_proj_uchw_w_spr_powierz_powiat_miedzyrzeck_real_zadania_publ.pdf

Podjęcie uchwały w sprawie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2016 rok.

druk_nr_8_-_proj_uchw_w_spr_oceny_stanu_bezp_przeciwpoz.pdf

Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu słubickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku.

druk_nr_7_-_informacja_komendanta_powiat_panstw_strazy_pozarnej.pdf

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i sytuacji na lokalnym rynku pracy za 2016 rok.

druk_nr_6_-_sprawozd_z_dzialalnosci_pup.pdf

Sprawozdanie z działalności Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. za 2016 rok.

druk_nr_5_-_sprawozdanie_z_dzialalnosci_nzoz.pdf

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o stanie sanitarnym powiatu za 2016 rok.

druk_nr_4_-_raport_o_stanie_sanit_hig_powiatu_w_2016_roku.pdf

Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu słubickiego.

druk_nr_3_-_informacja_wios.pdf

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

druk_nr_2_-_sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu.pdf

Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIX/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

druk_nr_1_-_prot_39.pdf


Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3290915