100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Porządek XL sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 30 maja 2017 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIX/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu słubickiego.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o stanie sanitarnym powiatu za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. za 2016 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i sytuacji na lokalnym rynku pracy za 2016 rok.
 9. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu słubickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania zleconego zakresu administracji rządowej polegającego na udostępnieniu dla mieszkańców Powiatu Słubickiego miejsc całodobowych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie, dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty samorządności.
 17. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie sesji.            
autor: Aleksandra Waniorek-Domańska
data wstawienia: 24.05.2017 08:52
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 24.05.2017 08:52

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3292955