100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

 

Porządek XXXVII sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 28 lutego 2017 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji:
  a) Nr XXXV/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.,
  b) Nr XXXVI/17 z dnia 17 lutego 2017 r.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Informacja Zarządu Powiatu o nieruchomościach Powiatu Słubickiego zbytych w 2016 r., trybie zbycia, uzyskanej cenie i udzielonych bonifikatach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach za 2016 rok, w tym sprawozdanie z efektów pracy zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie za 2016 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince za 2016 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2016 rok.
 14. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie sesji.
autor: Radosław Dudek
data wstawienia: 23.02.2017 13:35
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 23.02.2017 14:07

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3593990