100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego.

druk_nr_15_proj_uchw_zmien_uchw_w_spr_powol_komisji_rewizyjnej.pdf

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia radnego Powiatu Słubickiego do składu Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Słubickiego.

druk_nr_14_proj_uchw_w_spr_wyzn_radn_do_rady_osw.pdf

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Słubickiego.

druk_nr_13_proj_uchw_zmien_uchw_w_spr_powol_rady_oswiatowej.pdf

Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

druk_nr_12_proj_uch_w_spr_deleg_radnych_do_pracy_w_kbip.pdf

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku.

druk_nr_11_proj_uchw_w_spr_ust_rozkl_godz_pracy_aptek.pdf

Informacja o funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu słubickiego w 2016 roku.

druk_nr_10_info_o_funkcj_nieodpl_pom_prawnej.pdf

Przedstawienie planu pracy Komisji Sfery Społecznej na 2017 rok.

druk_nr_9_plan_pracy_kss_2017_r.pdf

Sprawozdanie Komisji Sfery Społecznej z działalności za 2016 rok.

druk_nr_8_sprawozd_z_dzialalnosci_kss_za_2016_r.pdf

Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej na 2017 rok.

druk_nr_7_plan_pracy_kbg_2017_r.pdf

Sprawozdanie Komisji Budżetowo - Gospodarczej z działalności za 2016 rok.

druk_nr_6_sprawozd_z_dzialalnosci_kbg_za_2016_r.pdf

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za 2016 rok.

druk_nr_5_sprawozdanie_z_real_roczn_planu_kontroli_komisji_rewiz_2016_r.pdf

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach.

druk_nr_4_sprawozd_z_kontroli_wtz_zabice.pdf

Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.

druk_nr_3_sprawozd_z_dzialal_kbip_za_2016_r.pdf

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

druk_nr_2_sprawozd_starosty_z_dzialalnosci_zarzadu.pdf

Protokół z sesji Nr XXXIV z dnia 30 grudnia 2016 r.

druk_nr_1_prot_nr.pdf


Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3594884