100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Porządek XXXI sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 25 października 2016 roku o godz. 14.00

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Nr XXX/16 z dnia 4 października br.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Informacja Starosty oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od tych czynności w roku 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Słubickiego za rok szkolny 2015/2016.
 12. Przedstawienie bieżącej sytuacji NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.
 13. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie sesji.
autor: Aleksandra Waniorek-Domańska
data wstawienia: 19.10.2016 21:10
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 19.10.2016 21:44

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3572137