100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Porządek XXX sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 4 października 2016 roku o godz. 14.00
 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu: Nr XXVI z dnia 28.06.16, Nr XXVII z dnia 6.08.16, Nr XXVIII z dnia 12.08.16, Nr XXIX z dnia 6.09.16.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/113/08 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz ustalenia warunków i sposobów ich przyznawania, nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/9/14 w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słubicach.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach.
 11. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za pierwsze półrocze 2016 r. wraz z informacją Zarządu Powiatu o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słubickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 12. Informacja o wynikach naboru do powiatowych jednostek oświatowych na rok szkolny 2016/2017.
 13. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie sesji.
autor: Rafał Jeżak
data wstawienia: 28.09.2016 15:09
ostatnio zmienil: Rafał Jeżak
ostatnia aktualizacja: 28.09.2016 15:26

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3573910