Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
Telefon: 95 759 20 10, FAX: 95 759 20 11

Wykaz materiałów
na XXVI sesję Rady Powiatu Słubickiego

 

 1. Projekt protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 maja 2016 r. – DRUK 1/XXVI.
 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji – DRUK 2/XXVI.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za 2015 rok – DRUK NR 3.1./XXVI.
 4. Informacja o stanie mienia Powiatu Słubickiego – DRUK NR 3.2./XXVI.
 5. Sprawozdanie finansowe Powiatu Słubickiego za 2015 rok – DRUK NR 3.3./XXVI.
 6. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Słubickiego za 2015 rok – DRUK NR 3.4./XXVI.
 7. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego o wykonaniu budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2015 – DRUK NR 3.5./XXVI.
 8. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok – DRUK NR 3.6./XXVI.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2015 roku – DRUK NR 3.7./XXVI.
 10. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2015 – DRUK NR 3.8./XXVI.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2016 – DRUK 4/XXVI.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016 – 2018 – DRUK 5/XXVI.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016 – 2018 – DRUK 6/XXVI.
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Słubicach – DRUK 7/XXVI.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej – DRUK 8/XXVI.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej – DRUK 9/XXVI.
autor: Radosław Dudek
data wstawienia: 23.06.2016 15:01
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 23.06.2016 15:46

Przydatne linki

realizacja: Agencja internetowa Go-2-Web