100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Wykaz materiałów
na XXVI sesję Rady Powiatu Słubickiego

 

 1. Projekt protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 maja 2016 r. – DRUK 1/XXVI.
 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji – DRUK 2/XXVI.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za 2015 rok – DRUK NR 3.1./XXVI.
 4. Informacja o stanie mienia Powiatu Słubickiego – DRUK NR 3.2./XXVI.
 5. Sprawozdanie finansowe Powiatu Słubickiego za 2015 rok – DRUK NR 3.3./XXVI.
 6. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Słubickiego za 2015 rok – DRUK NR 3.4./XXVI.
 7. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego o wykonaniu budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2015 – DRUK NR 3.5./XXVI.
 8. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok – DRUK NR 3.6./XXVI.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2015 roku – DRUK NR 3.7./XXVI.
 10. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2015 – DRUK NR 3.8./XXVI.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2016 – DRUK 4/XXVI.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016 – 2018 – DRUK 5/XXVI.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016 – 2018 – DRUK 6/XXVI.
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Słubicach – DRUK 7/XXVI.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej – DRUK 8/XXVI.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej – DRUK 9/XXVI.
autor: Radosław Dudek
data wstawienia: 23.06.2016 15:01
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 23.06.2016 15:46

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3292958