Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
Telefon: 95 759 20 10, FAX: 95 759 20 11

Wykaz materiałów
na X sesję Rady Powiatu Słubickiego

  1. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji - DRUK NR 1/X.
  2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i sytuacji na lokalnym rynku pracy za 2014 rok – DRUK NR 2/X.
  3. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2014 roku – DRUK NR 3/X.
  4. Projekt uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2014 rok – DRUK NR 4/X.
  5. Projekt uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Słubickiego – DRUK NR 5/X.
  6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach – DRUK NR 6/X.
  7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. – DRUK NR 7/X.
  8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/272/14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2015 roku – DRUK NR 8/X.
  9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 – DRUK NR 9/X.

 

autor: Joanna Lipińska
data wstawienia: 24.06.2015 09:59
ostatnio zmienil: Joanna Lipińska
ostatnia aktualizacja: 26.06.2015 08:02

Przydatne linki

realizacja: Agencja internetowa Go-2-Web