100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

                                                   Porządek VIII sesji
                                            Rady Powiatu Słubickiego
                                  w dniu 26 maja 2015 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za 2014 rok:
  5.1.    Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Słubickiego.
  5.2.    Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego za 2014 rok.
  5.3.    Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Słubickiego za 2014 rok.
  5.4.    Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Słubickiego opinii  o wykonaniu budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2014 oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok.
  5.5.    Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słubickiego za 2014 rok.
  5.6.    Przedstawienie projektów uchwał: w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2014 roku i w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2014.
  5.7.    Przedstawienie opinii Zarządu Powiatu i komisji Rady Powiatu Słubickiego o projektach ww. uchwał.
  5.8.    Dyskusja.
  5.9.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2014 roku.
  5.10.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2014.
 6. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu słubickiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów z tymi samymi podmiotami na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na Terminalu Świecko.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Słubickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słubickiego.
 11. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie sesji.

 

 

autor: Joanna Lipińska
data wstawienia: 19.05.2015 08:26
ostatnio zmienil: Joanna Lipińska
ostatnia aktualizacja: 19.05.2015 08:27

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3593288