100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

                                               Wykaz materiałów
                                 na V sesję Rady Powiatu Słubickiego

 1. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie  od poprzedniej sesji - DRUK NR 1/V.
 2. Informacja Zarządu Powiatu Słubickiego o nieruchomościach powiatu zbytych w 2014 roku oraz informacja o zasobie nieruchomości powiatu - DRUK NR 2/V.
 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 - DRUK NR 3/V.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2014 rok - DRUK NR 4/V.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach za 2014 rok, w tym sprawozdanie z efektów pracy zespołu ds. pieczy zastępczej - DRUK NR 5/V.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017 - DRUK NR 6/V.
 7. Sprawozdanie z realizacji w 2014 r. programu współpracy powiatu słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - DRUK NR 7/V.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów - DRUK NR 8/V.
 9. Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej - DRUK NR 9/V.
autor: Joanna Lipińska
data wstawienia: 16.02.2015 12:10
ostatnio zmienil: Joanna Lipińska
ostatnia aktualizacja: 16.02.2015 12:24

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3301571