Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
Telefon: 95 759 20 10, FAX: 95 759 20 11

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Powiatu Słubickiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych dot. budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach – Etap 1 "stan surowy otwarty"", jako Pełnomocnik Zamawiającego, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w tym świadczenie obsługi prawnej

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 23.03.2018 13:28
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 23.03.2018 13:28

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 36 użytkowników domowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Słubickiego

autor: Radosław Dudek
data wstawienia: 26.10.2017 12:25
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 26.10.2017 12:50

Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słubickiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na naprawie nieczynnych central wentylacyjnych wraz z naprawą automatyki znajdujących się w budynku głównym na Terminalu w Świecku.

autor: Radosław Dudek
data wstawienia: 06.10.2017 14:46
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 06.10.2017 14:49

Zarząd Powiatu Słubickiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w tym dokumentacji technicznej dot. modernizacji istniejącego budynku dydaktyczno-warsztatowego w Słubicach. Poniżej treść zapytania ofertowego.

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 22.08.2017 18:04
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 22.08.2017 18:05

Starosta Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na obsługę informatyczną Starostwa Powiatowego w Słubicach. Poniżej treść zapytania ofertowego i pozostałych załączników.

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 05.07.2017 14:47
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 05.07.2017 14:56

Zarząd Powiatu Słubickiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji części pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 19 w Słubicach. Poniżej treść zapytania ofertowego.

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 30.06.2017 14:37
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 30.06.2017 14:37

Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słubickiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej w budynku głównym na Terminalu w Świecku.

Poniżej treść zapytania ofertowego.

autor: Radosław Dudek
data wstawienia: 13.04.2017 09:15
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 13.04.2017 09:19

Przydatne linki

realizacja: Agencja internetowa Go-2-Web