Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Skontaktuj się z nami

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

 

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na powielenie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących realizacji projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy folder ma być w oprawie miękkiej szyto-klejonej? Jeśli tak to papier
na okładkę nie może być Munken Polar/Kristal 130 g. Do takiej oprawy daje
się okładkę wyłącznie na kartonie 250 g lub kredzie 300-350 g.


*Papier na okładkę powinien być w kredzie 300-350 g*

2. Czy do zadań wykonawcy należy również wklejanie płyt do publikacji
książkowej?


*Tak, zadanem wykonawcy będzie także wklejenie płyt do publikacji
książkowej*

3. Czy folder będzie posiadał nr ISBN?


*Nie, folder nie będzie posiadał nr ISBN.*

 

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 13.04.2017 11:12
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 18.04.2017 19:14

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego tekstów zamieszczonych na stronie internetowej projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 13.04.2017 11:02
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 13.04.2017 11:02

Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słubickiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej w budynku głównym na Terminalu w Świecku.

Poniżej treść zapytania ofertowego.

autor: Radosław Dudek
data wstawienia: 13.04.2017 09:15
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 13.04.2017 09:19

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową organizację i przeprowadzenie Pikniku Prozdrowotnego oraz imprez towarzyszących w ramach realizacji projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 12.04.2017 12:17
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 12.04.2017 12:17

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na na kompleksową organizację konferencji „Zdrowy Powiat” podsumowującej projekt pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 07.04.2017 15:02
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 07.04.2017 15:02

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie zajęć dla seniorów (osoby w wieku 60+) na terenie powiatu słubickiego pn. Dni Aktywnego Seniora w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 17.03.2017 14:43
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 17.03.2017 14:43

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację kampanii promującej aktywny tryb życia wśród osób 60+ pod hasłem: Bądź aktywny cały rok! Zdrowe serce w każdym wieku! w ramach realizowanego projektem pn.:„Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 07.03.2017 11:01
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 07.03.2017 11:01

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową organizację i przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia w ramach realizowanego projektem pn.:„Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 17.02.2017 08:48
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 17.02.2017 08:48

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Słubicach i jednostkach organizacyjnych powiatu.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 14.02.2017 21:43
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 14.02.2017 21:45

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w kolejnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (usługa transportowa) na zorganizowania dojazdu dla maksymalnie 150 uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Słubickiego w ramach realizacji projektu pn.:„Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 26.01.2017 10:53
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 26.01.2017 10:53

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (usługa transportowa) na zorganizowania dojazdu dla maksymalnie 150 uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Słubickiego w ramach realizacji projektu pn.:„Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 20.01.2017 08:49
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 20.01.2017 08:49

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie, nagranie, montaż ogłoszeń telewizyjnych i ich emisję oraz opracowanie, nagranie, montaż filmu podsumowującego projekt w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 20.01.2017 08:27
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 20.01.2017 08:27

Zamawiający  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji obiektu użyteczności.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 19.01.2017 14:50
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 19.01.2017 14:50

Zamawiający Powiat Słubicki  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi cateringowej w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 18.01.2017 14:59
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 18.01.2017 14:59

Zamawiający  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych ogólnorozwojowych dla mieszkańców Powiatu Słubickiego w ramach realizacji projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 12.01.2017 15:31
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 12.01.2017 15:31

Zamawiający  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową organizację i przeprowadzenie zajęć na Uniwersytecie Zdrowego Stylu Życia (zwanego dalej uniwersytetem lub UZSŻ) na terenie powiatu słubickiego, dla 150 uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Słubickiego w ramach realizacji projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 05.01.2017 15:44
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 05.01.2017 15:44

Zamawiający  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie projektu graficznego (skład graficzny) oraz przygotowanie i publikację artykułów informacyjno-promocyjnych w prasie w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 05.01.2017 09:49
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 05.01.2017 09:49

Zamawiający ponownie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację eventu noworocznego na lodowisku dla mieszkańców powiatu słubickiego w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 05.01.2017 09:14
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 05.01.2017 09:14

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację eventu noworocznego na lodowisku dla mieszkańców powiatu słubickiego w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 28.12.2016 17:41
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 28.12.2016 17:41

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słubicach

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 22.12.2016 13:41
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 22.12.2016 13:41

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową organizację i przeprowadzenie konkursu na logo i hasło kampanii bilboardowej w ramach realizowanego projektem pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 07.12.2016 07:53
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 07.12.2016 07:53

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi/czynności w zakresie promocji i edukacji w zdrowiu oraz promocji powiatu realizowanego projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 29.11.2016 13:53
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 29.11.2016 13:53

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi/czynności asystenta kierownika realizowanego projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 25.11.2016 08:08
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 25.11.2016 08:08

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi/czynności w zakresie kierowania realizowanego projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 25.11.2016 07:50
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 25.11.2016 07:50

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słubicach

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 14.11.2016 14:06
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 14.11.2016 14:06

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi/czynności w zakresie kierowania realizowanego projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 03.11.2016 14:45
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 03.11.2016 14:45

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi/czynności asystenta kierownika realizowanego projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 03.11.2016 14:43
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 03.11.2016 14:43

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych oraz wykonania robót budowlanych dot. dostosowania budynku do utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lub.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 19.10.2016 11:39
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 19.10.2016 11:39

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 17.10.2016 15:37
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 17.10.2016 15:37

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z wizualizacją, obejmującego budowę boiska wielofunkcyjnego.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 11.10.2016 15:08
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 11.10.2016 15:08

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi/czynności asystenta kierownika realizowanego projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 28.09.2016 11:45
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 28.09.2016 11:45

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach

Poniżej treść zapytania ofertowego oraz załączniki

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 21.09.2016 15:24
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 21.09.2016 15:25

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi/czynności w zakresie promocji i edukacji w zdrowiu oraz promocji powiatu realizowanego projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Aleksandra Waniorek-Domańska
data wstawienia: 07.09.2016 15:00
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 07.09.2016 15:00

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi/czynności w zakresie kierowania realizowanego projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 29.08.2016 14:44
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 29.08.2016 14:44

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Powiatu Słubickiego

Poniżej treść zapytania ofertowego

UWAGA: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 9 września 2016 r.

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 25.08.2016 15:00
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 30.08.2016 08:57

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi/czynności w zakresie kierowania realizowanego projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 25.07.2016 15:03
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 25.07.2016 15:03

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi/czynności w zakresie promocji i edukacji w zdrowiu oraz promocji powiatu realizowanego projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 06.05.2016 15:24
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 12.05.2016 15:09

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. opracowania i druku raportu na temat efektywności podjętych działań oraz ocenę zgodności podczas realizacji projektu z celami programu w ramach, którego realizowany jest projekt pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 20.04.2016 14:21
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 20.04.2016 14:21

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch notebooków w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 20.04.2016 09:12
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 20.04.2016 09:12

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 2 ogłoszeń radiowych na podstawie treści przygotowanej przez Zamawiającego oraz emisji ogłoszeń w paśmie radiowym obejmującym swym zasięgiem co najmniej obszar powiatu słubickiego w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Aleksandra Waniorek-Domańska
data wstawienia: 14.04.2016 14:54
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 14.04.2016 14:54

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na cykliczne zamieszczanie informacji na portalach społecznościowych, fanpagach Gmin z Powiatu Słubickiego dotyczących realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20.04.2016 r. do godz. 12.00

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 12.04.2016 15:34
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 19.04.2016 10:47

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 2 ogłoszeń radiowych na podstawie treści przygotowanej przez Zamawiającego oraz emisji ogłoszeń w paśmie radiowym obejmującym swym zasięgiem co najmniej obszar powiatu słubickiego w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 07.04.2016 14:26
ostatnio zmienil: Aleksandra Waniorek-Domańska
ostatnia aktualizacja: 14.04.2016 13:06

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 30 warsztatów dla uczniów szkół z powiatu słubickiego oraz zapewnienie Sali szkoleniowej, poczęstunku i świeżych warzyw i owoców do sporządzania świeżo wyciskanych soków podczas warsztatów w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.


Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 11.03.2016 15:14
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 11.03.2016 15:14

Zamawiający Powiat Słubicki ponownie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 19.01.2016 11:14
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 19.01.2016 11:14

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. na adres: ul. Piłsudskiego 20 69-100 Słubice.

Poniżej treść zapytania ofertowego (UWAGA: Zamawiający zmodyfikował treść zapytania ofertowego - skorygowano jedna pozycje zakresu przedmiotu zamówienia)

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 13.01.2016 15:29
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 15.01.2016 13:34

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 2 użytkowników domowych na terenie Powiatu Słubickiego.


Poniżej treść zapytania ofertowego


Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na podstawie wzoru umowy danego wykonawcy (operatora) zawierające odmienne postanowienia, niż te zawarte w projekcie umowy zamawiającego.

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 08.01.2016 13:26
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 08.01.2016 15:31

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową  organizację 5 wydarzeń na terenie każdej z Gmin Powiatu Słubickiego z zakresu  promocji zdrowia pn.: „Powiat Słubicki – Powiatem Zdrowia – Więcej Zdrowia – Więcej Życia” wraz z  zapewnieniem miejsca na terenie każdej Gminy z Powiatu Słubickiego w ramach realizacji projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.


Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 16.12.2015 15:26
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 16.12.2015 15:26

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 4 użytkowników domowych tj. max dla 4 lokalizacji na terenie Powiatu Słubickiego.


Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Rafał Jeżak
data wstawienia: 10.11.2015 11:08
ostatnio zmienil: Rafał Jeżak
ostatnia aktualizacja: 10.11.2015 11:08

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 14 warsztatów dla edukatorów (nauczycieli) szkół z powiatu słubickiego oraz zapewnienie sali szkoleniowej i poczęstunku w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.


Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Radosław Dudek
data wstawienia: 04.11.2015 12:30
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 04.11.2015 12:30

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 30 warsztatów dla uczniów szkół z powiatu słubickiego oraz zapewnienie Sali szkoleniowej, poczęstunku i świeżych warzyw i owoców do sporządzania świeżo wyciskanych soków podczas warsztatów w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.


Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Radosław Dudek
data wstawienia: 04.11.2015 12:12
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 04.11.2015 12:12

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 4 użytkowników domowych oraz 3 jednostek oświatowych podległych Zamawiającemu, tj. max dla 7 lokalizacji na terenie Powiatu Słubickiego.


Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Rafał Jeżak
data wstawienia: 02.11.2015 13:55
ostatnio zmienil: Rafał Jeżak
ostatnia aktualizacja: 02.11.2015 13:55

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi serwisowej oraz wsparcia technicznego dla 40 użytkowników domowych na terenie Powiatu Słubickiego.


Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 23.10.2015 14:58
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 23.10.2015 14:58

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę plakatów informacyjnych oraz ich dystrybucję w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 22.10.2015 14:42
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 22.10.2015 14:42

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla personelu medycznego w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 21.10.2015 13:29
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 21.10.2015 13:29

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

Zapis dot. formatu kwadratu z zakładką oznacza że ulotka ma być składana.Zamawiający informuje, że wymagane wymiary ulotki (po złożeniu) wynoszą min. 15 cm x 15 cm. Kolor kreda mat.

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 16.10.2015 13:59
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 21.10.2015 13:55

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi szkoleniowej dla personelu medycznego w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 09.10.2015 12:23
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 09.10.2015 12:23

Zamawiający Powiat Słubicki  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi cateringowej (II konferencja) w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 05.10.2015 15:41
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 05.10.2015 15:41

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 40 użytkowników domowych oraz 3 jednostek oświatowych podległych Zamawiającemu, tj. max dla 43 lokalizacji na terenie Powiatu Słubickiego.


Poniżej treść zapytania oferowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 02.10.2015 14:51
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 02.10.2015 14:51

Zamawiający Powiat Słubicki  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi cateringowej (II konferencja) w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 01.10.2015 15:01
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 01.10.2015 15:01

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi szkoleniowej o charakterze eksperckim w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 23.09.2015 14:15
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 23.09.2015 14:15

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi szkoleniowo - warsztatowej podczas imprezy plenerowej w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 21.09.2015 10:34
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 21.09.2015 10:34

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem sali konferencyjnej (II konferencja) w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 21.09.2015 09:27
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 21.09.2015 09:27

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi szkoleniowej o charakterze eksperckim w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 18.09.2015 15:37
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 18.09.2015 15:37

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów interkulturowych w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży pożarnej z Powiatu Słubickiego i Frankfurtu nad Odrą w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem technicznego sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 14.09.2015 11:15
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 14.09.2015 11:15

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. obsługi imprezy plenerowej (zapewnienie m. in. urządzeń rekreacyjnych) w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 11.09.2015 14:41
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 11.09.2015 14:41

Zamawiający Powiat Słubicki  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi cateringowej w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 11.09.2015 14:17
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 11.09.2015 14:17

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę trapu ratowniczego w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży pożarnej z Powiatu Słubickiego i Frankfurtu nad Odrą w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem technicznego sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 09.09.2015 14:59
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 09.09.2015 14:59

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów interkulturowych w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży pożarnej z Powiatu Słubickiego i Frankfurtu nad Odrą w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem technicznego sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 09.09.2015 14:16
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 09.09.2015 14:16

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi szkoleniowej dla personelu medycznego w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 20.08.2015 08:32
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 20.08.2015 08:32

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem sali konferencyjnej z cateringiem podczas organizacji szkolenia dla personelu medycznego w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

 

Omyłkowo w zapytaniu ofertowym pojawiła się termin realizacji zamówienia przypadający na dzień 29 sierpnia 2015 r. Zamawiający informuje, że wymagany termin realizacji zamówienia to: 28 sierpnia 2015 r.

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 12.08.2015 13:01
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 13.08.2015 13:41

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację występów artystycznych w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 11.08.2015 09:04
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 11.08.2015 09:04

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 03.08.2015 12:46
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 03.08.2015 12:46

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczo-edukacyjnych w zakresie zasad zdrowego żywienia w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia w miejscowości Górzyca wyznaczony został na dzień 12 września 2015 r.

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 03.08.2015 12:31
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 04.08.2015 12:54

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. obsługi imprezy plenerowej (zapewnienie urządzeń rekreacyjnych) w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia w miejscowości Górzyca wyznaczony został na dzień 12 września 2015 r.

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 03.08.2015 10:57
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 04.08.2015 12:54

Zamawiający Powiat Słubicki  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi cateringowej w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia w miejscowości Górzyca wyznaczony został na dzień 12 września 2015 r.

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 03.08.2015 10:35
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 04.08.2015 12:53

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gadżetów sportowych dla osób dorosłych w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 24.07.2015 15:09
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 24.07.2015 15:09

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego (skład graficzny) oraz przygotowanie i publikację artykułów informacyjno - promocyjnych w prasie w ilości 15 szt. w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 09.07.2015 07:45
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 09.07.2015 07:45

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie, nagranie, montaż spotów i ich emisja oraz opracowanie, nagranie, montaż ogłoszeń telewizyjnych i ich emisja w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 06.07.2015 15:01
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 06.07.2015 15:01

Zamawiający Powiat Słubicki ponownie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi cateringowej w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 01.07.2015 13:30
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 01.07.2015 13:30

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gadżetów sportowych w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 30.06.2015 09:01
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 30.06.2015 09:01

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi cateringowej w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

Niniejsze postępowanie zostało unieważnione - nie wpłynęła żadna oferta.

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 26.06.2015 15:50
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 01.07.2015 13:29

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. obsługi imprezy plenerowej (zapewnienie urządzeń rekreacyjnych) w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 26.06.2015 09:14
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 26.06.2015 09:14

Zamawiający Powiat Słubicki ponownie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pasków testowych do glukometrów iXell w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 19.06.2015 14:59
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 19.06.2015 14:59

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z hostingiem oraz wsparciem technicznym w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 11.06.2015 15:56
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 11.06.2015 15:56

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pasków testowych do glukometrów iXell w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 10.06.2015 13:10
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 10.06.2015 13:10

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego (skład graficzny) oraz przygotowanie i publikację artykułów informacyjno - promocyjnych w prasie w ilości 15 szt. w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 09.06.2015 12:25
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 09.06.2015 12:25

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi cateringowej w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 03.06.2015 15:49
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 03.06.2015 15:49

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych o charakterze eksperckim w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 03.06.2015 14:28
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 03.06.2015 14:28

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem sali konferencyjnej w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 03.06.2015 14:24
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 03.06.2015 14:24

Zamawiający Powiat Słubicki ponownie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługe imprezy plenerowej w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 04.05.2015 15:16
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 04.05.2015 15:16

Zamawiający Powiat Słubicki ponownie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 100 szt. sokowirówek w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego - II postępowanie

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 20.04.2015 14:32
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 20.04.2015 14:32

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciśnieniomierzy i glukometrów w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 17.04.2015 15:08
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 17.04.2015 15:08

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 100 szt. sokowirówek w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 17.04.2015 09:35
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 17.04.2015 09:35

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu na pikniki w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 16.04.2015 14:57
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 16.04.2015 14:57

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów promocyjnych w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 16.04.2015 14:53
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 16.04.2015 14:53

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 10.04.2015 14:31
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 10.04.2015 14:31

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli biurowych w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 10.04.2015 11:53
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 10.04.2015 11:53

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę notebooka, urządzenia wielofunkcyjnego oraz aparatu fotograficznego w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 10.04.2015 10:02
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 10.04.2015 10:02

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie słubickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncusion, oś priorytetowa; społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 21.11.2014 14:36
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 21.11.2014 14:36

Poniżej informacja o wyborze oferty na ubezpieczenie sprzętu komputerowego:

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 26.11.2014 13:47
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 26.11.2014 13:48

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na utworzenie strony www oraz administrację, hosting i aktualizacje strony www w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie słubickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncusion, oś priorytetowa; społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Poniżej treść zapytania ofertowego

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 18.11.2014 14:27
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 18.11.2014 14:29

Poniżej informacja o wyborze oferty na utworzenie strony www oraz administrację, hosting i aktualizacje strony www:

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 21.11.2014 08:07
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 21.11.2014 08:07

Zamawiający Powiat Słubicki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów promocyjnych (pendrive, podkładki pod mysz, długopisy, szczoteczki do czyszczenia monitora) realizowanych w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie słubickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncusion, oś priorytetowa; społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

autor: Paweł Kowalczyk
data wstawienia: 29.10.2014 10:12
ostatnio zmienil: Paweł Kowalczyk
ostatnia aktualizacja: 29.10.2014 10:12

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Administrator
ostatnia aktualizacja: 13.10.2014 08:07
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2014 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
8027285