Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
Telefon: 95 759 20 10, FAX: 95 759 20 11

Wykaz materiałów

na XLVI sesję Rady Powiatu Słubickiego

  1. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji - DRUK NR 1/XLVI.
  2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 rok - DRUK NR 2/XLVI.
  3. Projekt uchwały w sprawie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego - DRUK NR 3/XLVI
  4. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXXI/184/13 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - DRUK  NR 4/XLVI
  5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej  i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2015 - DRUK NR 5/XLVI.
  6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej   na lata 2014 - 2015 - DRUK NR 6/XLVI.
  7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego - DRUK NR 7/XLVI.
autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Przydatne linki

realizacja: Agencja internetowa Go-2-Web