100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Wykaz materiałów

Wykaz materiałów

na XLV sesję Rady Powiatu Słubickiego

 

 

 1. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie  od poprzedniej sesji - DRUK NR 1/XLV.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za 2013 rok - DRUK NR 2.1./XLV.
 3. Informacja o stanie mienia Powiatu Słubickiego - DRUK NR 2.2./XLV.
 4. Sprawozdanie finansowe Powiatu Słubickiego za 2013 rok - DRUK NR 2.3./XLV.
 5. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Słubickiego za 2013 rok- DRUK NR 2.4./XLV.
 6. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego o wykonaniu budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2013 - DRUK NR 2.5./XLV.
 7. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok - DRUK NR 2.6./XLV.
 8. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słubickiego za 2013 rok - DRUK NR 2.7./XLV.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2013 roku - DRUK NR 2.8./XLV.
 10. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2013 - DRUK NR 2.9./XLV.
 11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/217/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2014 - 2026 - DRUK NR 3/XLV.
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 rok - DRUK NR 4/XLV.
 13. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia Staroście Słubickiemu (skarga z 15 kwietnia 2014 r. )  - DRUK NR 5/XLV.
 14. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia Staroście Słubickiemu (skarga z 29 kwietnia 2014 r. ) - DRUK NR 6/XLV.
 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2013 roku - DRUK NR 7/XLV.
autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3301437