100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Porządek sesji

Porządek XLV sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 28 maja  2014 roku o godz. 13
00

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Powitanie zaproszonych gości.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Słubickiego.
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
6. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za 2013 rok:
6.1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Słubickiego.
6.2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego za 2013 rok.
6.3. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Słubickiego za 2013 rok.
6.4Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Słubickiego opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2013 oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok.
6.5.Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słubickiego za 2013 rok.
6.6.Przedstawienie projektów uchwał: w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2013 roku i w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2013.
6.7.Przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu Słubickiego o projektach ww.uchwał.
6.8.Dyskusja.
6.9.Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2013 roku.
6.10.Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2013.
7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/217/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2014 - 2026.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skarg do załatwienia Staroście Słubickiemu ( skarga z 15 kwietnia 2014 r. i skarga z  29 kwietnia 2014 r. )
10.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2013 roku.
11.Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu Słubickiego dotycząca pracy Rady.
12.Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
13.Zamknięcie sesji.


autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3573890