100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Porządek sesji

Porządek XLIII sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 25 marca 2014 roku o godz. 13
00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Maszewo.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w 2014 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji w 2014 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/217/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2014 - 2026.
 11. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ĺťabicach za 2013 rok i ocena działalności Warsztatu.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach za 2013 rok, w tym sprawozdanie z efektów pracy zespołu ds. pieczy zastępczej.
 13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2013 rok.
 14. Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. programu współpracy powiatu słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 15. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu Słubickiego dotycząca pracy Rady.
 16. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji.
autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3593282