100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Wykaz materiałów

Wykaz materiałów
na XXXII sesję Rady Powiatu Słubickiego

1.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji - DRUK NR 1/XXXII.

2. - Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2012 roku (załączniki do sprawozdania),
- informacja o stanie mienia Powiatu Słubickiego
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Słubickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok,
- bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego.
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- rachunek zysków i strat jednostki,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- projekt uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2012 roku,
- opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego o wykonaniu budżetu Powiatu Słubickiego w 2012 roku,
- wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za 2012 rok,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok,
- projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2011 - DRUK NR 2/XXXII.

3. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego - DRUK NR 3/XXXII.

4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi - DRUK NR 4/XXXII.

5. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013 - DRUK NR 5/XXXII.

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2012 roku - DRUK NR 6/XXXII.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej - DRUK NR 7/XXXII.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu słubickiego - DRUK NR 8/XXXII. 

 

 

autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3290926