100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Wykaz materiałów

Wykaz materiałów
na XXX sesję Rady Powiatu Słubickiego

 1. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji - DRUK NR 1/XXX.
 2. Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Słubiach w 2012 roku - DRUK NR 2/XXX.
 3. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach do załatwienia Staroście Słubickiemu - DRUK NR 3/XXX.
 4. Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego  Nr XXVIII/171/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2013 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - DRUK NR 4/XXX.
 5. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym - DRUK NR 5/XXX.
 6. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXVII/165/12 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2013-2026 - DRUK NR 6/XXX.
 7. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013 - DRUK NR 7/XXX.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach w zakresie stanu infrastruktury, zatrudnienia oraz wyników nauczania - DRUK NR 8/XXX.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2012 rok - DRUK NR 9/XXX.
 10. Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Słubicach za 2012 rok - DRUK NR 10/XXX.
 11. Sprawozdanie z realizacji "Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012" - DRUK NR 11/XXX.
autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3594828