100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Wykaz materiałów

Wykaz materiałów
na XXI sesję Rady Powiatu Słubickiego

 1. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji - DRUK NR 1/XXI.
 2. Projekty uchwał w sprawie przekształcenia:
  A) Specjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach - DRUK NR 2A/XXI,

  B) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim - DRUK NR 2B/XXI,
  C) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach - DRUK NR 2C/XXI.
 3. Projekty uchwał w sprawie likwidacji:
  A)  Liceum Technicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach - DRUK NR 3A/XXI,

  B) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach - DRUK NR 3B/XXI,
  C) Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach - DRUK NR 3C/XXI.
 4. Projekt uchwały w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Słubicach - DRUK NR 4/XXI.
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach  - DRUK NR 5/XXI.
 6. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej - DRUK NR 6/XXI.
 7. Projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r. - DRUK NR 7/XXI.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - DRUK NR 8/XXI. 
autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3251965