100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Wykaz materiałów

Wykaz materiałów
na XX sesję Rady Powiatu Słubickiego

1. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji - DRUK NR 1/XX.

2. Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Słubicach za 2011 rok - DRUK NR 2/XX.

3.- Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 roku (załączniki do sprawozdania),

- informację o stanie mienia Powiatu Słubickiego,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Słubickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok,
- bilans z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego sporządzony na dzień 31.12.2011 r.,
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- rachunek zysków i strat jednostki,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- projekt uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 roku,
- opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego o wykonaniu budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 roku,
- wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za 2011 rok,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok,
- projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2011 - DRUK NR 3/XX.

4. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie słubickim w 2011 roku - DRUK NR 4/XX.

5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2011 - DRUK NR 5/XX.

6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej - DRUK NR 6/XX.

7. Informacja o dostępie obywateli do specjalistycznych usług medycznych - DRUK NR 7/XX.

8. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XIX/123/12 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Słubicach - DRUK NR 8/XX.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie biegłego rewidenta - DRUK NR 9/XX.

10. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłat za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - DRUK NR 10/XX.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Powiatu Słubickiego do celów promocyjnych Koła Regionalistów w Rzepinie - DRUK NR 11/XX.

12. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok  - DRUK NR 12/XX. 

autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3241879