100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Wykaz materiałów

Wykaz materiałów
na XVIII sesję Rady Powiatu Słubickiego

 1. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji - DRUK NR 1/XIX.
 2. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XIV/81/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie - DRUK NR 2/XIX.
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na 2012 rok - DRUK NR 3/XIX.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014 - DRUK NR 4/XIX.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w 2012 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - DRUK NR 5/XIX.
 6. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XV/91/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2012 r. - DRUK NR 6/XIX.
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi - DRUK NR 7/XIX.
 8. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok - DRUK NR 8/XIX.
 9. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2011 rok - DRUK NR 9/XIX.
 10. Informacja z działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Słubicach sp. z o.o. - DRUK NR 10/XIX.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach za 2011 rok - DRUK NR 11/XIX.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach i sytuacji na lokalnym rynku pracy za rok 2011 r. - DRUK NR 12/XIX oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach w zakresie zapobiegania bezrobociu za rok 2011 - DRUK NR 12A/XIX.
 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2011 rok - DRUK NR 13/XIX.
 14. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2011 rok - DRUK NR 14/XIX.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - DRUK NR 15/XIX.
autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3262926