100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Porządek sesji

Porządek XIX sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 27 marca 2012 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIV/81/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na 2012 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji w 2012 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XV/91/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2012 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok.
 13. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2011 rok.
 14. Informacja z działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Słubicach sp. z o.o.
 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach za 2011 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach i sytuacji na lokalnym rynku pracy za rok 2011 r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach w zakresie zapobiegania bezrobociu za rok 2011.
 17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2011 rok.
 18. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2011 rok.
 19. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 20. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie sesji.
autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3309666