100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Porządek sesji

Porządek XVIII sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 21 lutego 2012 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zamiaru przekształcenia:
  a)zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach,
  b)zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim,
  c)specjalnej zasadniczej szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zamiaru likwidacji:
  a)Liceum Technicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach
  b)Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach,
  c)Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ekonomiczno - Rolniczych  w Słubicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Słubicach.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VI/33/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej "Nasza Chata" w Cybince.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VI/34/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu Placówce Wielofunkcyjnej "Nasza Chata" w Cybince.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 r.
 14. Informacja o nieruchomościach Powiatu Słubickiego zbytych w 2011 r. trybie zbycia, uzyskanej cenie i udzielonych bonifikatach.
 15. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie sesji.
autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3593247